Opatrenia na základnú ochranu

Základná izolácia živých častí                                                                                     

Základná izolácia je určená na zabránenie dotyku živých častí. Živé časti musia byť úplne pokryté izoláciou, ktorú možno odstrániť len jej zničením. Príkladom ochrany základnou izoláciou živých častí sú elektrické súčasti zaliate do izolácie alebo káble.

Zábrany alebo kryty                                                                                                         

Zábrany a kryty sú určené na zabránenie dotyku živých častí. Zábrana je časť elektrického zariadenia, ktorá zabezpečuje ochranu pred priamym dotykom z každého zvyčajného smeru prístupu. Jej výška je minimálne 180 cm. Kryt je časť elektrického zariadenia, ktorá zabezpečuje ochranu zariadenia pred určitými  vonkajšími vplyvmi a zároveň vo všetkých smeroch ochranu pred priamym dotykom.

Prekážky

Prekážky sú určené len na zabránenie neúmyselnému dotyku živých častí, nie vak proti úmyselnému dotyku zámerným obídením prekážky.

Umiestnenie mimo dosahu                                                                                                            

Ochrana umiestnením mimo dosahu je určená na zabránenie neúmyselného dotyku živých častí. Dosiahne sa umiestnením živých častí mimo nebezpečnej zóny, z ktorej sú živé časti dosiahnuteľné rukou v ktoromkoľvek smere a z akéhokoľvek miesta, na ktorom osoby zvyčajne stoja alebo sa pohybujú.

Ochranné uzemnenie

Neživé časti musia byť spojené s ochranným vodičom za špecifických podmienok stanovených pre každý druh uzemňovacej sústavy. Každý obvod musí mať k dispozícii ochranný vodič pripojený k príslušnej uzemňovacej svorke.                                                                                                                                                                               

Ochranné pospájanie

Cieľom ochranného pospájania je vyrovnať v blízkosti chránenej časti všetky dosiahnuteľné vodivé časti na rovnakú úroveň s nulovým potenciálom zeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *