Elektrický prúd

Ak vystavíme vodič účinkom elektromagnetického poľa, začne na častice s nábojom pôsobiť sila v dôsledku čoho sa začnú pohybovať. Smer pohybu týchto častíc závisí od znamienka ich náboja, s tým, že častice s kladným nábojom sa budú pohybovať v smere siločiar elektrického poľa a častice so záporným nábojom proti smeru siločiar elektrického poľa. 

Elektrický prúd nazývame usporiadaný pohyb častí s nábojom, ktorý nastáva v dôsledku pôsobenia elektrického poľa. Veličinu označujeme písmenom I a jednotkou elektrického prúdu je ampér [A].

 Elektrický prúd je veličina skalárna, orientovaná čo znamená, že v elektrických obvodoch sa jeho smer vyznačuje (šípkou) a za dohodnutý smer sa považuje smer pohybu častí s kladným nábojom (teda opačný ako smer pohybu elektrónov).

Podrobný opis el. prúdu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *