2.1 Elektrická energia a jej význam

Elektrická energia má oproti iným požívaným formám energií nespočetný rád výhod. Najvýznamnejšie z nich sú:

a) Elektrickú energie možno pomerne jednoducho a rýchlo prenášať na veľké vzdialenosti.

b) Elektrickú energiu možno pomerne jednoducho premieňať na iné formy energie, pri čom do popredia vystupuje čistotná a pohodlná práca.

c) Zariadenia, ktoré premieňajú elektrickú energiu na mechanickú, tepelnú, svetelnú a iné, pracujú prakticky s najmenšími stratami, čiže dosahujú najväčšiu účinnosť.

d) Elektrická energia má najvšestrannejšie uplatnenie pri rozvíjaní najvyššieho stupňa techniky – automatizácie. Bez nej si nemožno vôbec predstaviť moderné technologické procesy.

e) Pomocou elektrickej energie možno uskutočniť diaľkový prenos informácií cestou zvuku (rádiotechnika, telefónia) a obrazu (televízia, telegraf), čo by inými formami energie nebolo možné realizovať.

f) Využívaním elektrickej energie dosiahneme veľkú presnosť a rýchlosť vykonávaných úkonov, pohotovosť a bezpečnú prevádzku elektrických zariadení

Elektrická energia okrem spomenutých a ešte aj ďalších výhod má aj niekoľko menších nevýhod. Jedna nevýhoda je však veľmi výrazná. Elektrickú energiu nemožno vyrobiť do zásoby. Elektrárne „vyrobia“ (presnejšie premenia, pretože nijaká energia sa v pravom slova zmysle vyrobiť nedá) práve toľko energie, koľko jej súčasne spotrebuje priemysel, poľnohospodárstvo, domácnosti a rôzne vedecké, technické a administratívne inštitúcie. Jediným akumulátorom elektrickej energie je kondenzátor, jeho energia je však aj pri vysokej kapacite celkom nepatrná, prakticky bezvýznamná.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *