Spúšťanie motorov

Spúšťanie trojfázových asynchrónnych motorov nakrátko

Priame pripojenie motora na sieť – motor sa priamo pripája na sieť pomocou spínača alebo stýkača. Jedná sa o najjednoduchší a najlacnejší spôsob spúšťania. No motor v dôsledku veľkého záberového prúdu môže spôsobiť pokles napätia siete alebo zareagovanie ochrán. Preto sa tento spôsob spúšťania používa iba pre motory s výkonom maximálne do 3 kW. Ak má spotrebiteľ elektrickej energie vlastný transformátor, môže pripájať motory na krátko priamo na sieť, pokiaľ ich výkon neprekračuje 50% výkonu transformátora.

Spúšťanie motora pomocou prepínača hviezda – trojuholník

Využíva sa všetkých 6 koncov vinutí motora. Vo fáze rozbehu je motor prepnutý do hviezdy. Po dosiahnutí určitých otáčok (alebo po definovanom čase) sa vinutia prepoja stýkačmi do trojuholníka. Tento spôsob je relatívne lacný, má však niekoľko obmedzení. Štartovací moment nedosahuje nominálne hodnoty. Z toho vyplýva, že uvedená metóda je vhodná v prípadoch, keď pri štarte netreba generovať veľký moment (napr. čerpadlá, ventilátory). Naložený dopravník sa takto nemusí ani pohnúť. Pri prepínaní z hviezdy do trojuholníka dochádza k prúdovému nárazu, ktorý býva vyšší ako prúd pri rozbehu (asi sedemnásobok nominálneho prúdu). Pri rozbehu je prúd asi dvojnásobok nominálneho prúdu.

Trojfázový krúžkový motor

Krúžkový motor je výhodný v prípadoch, keď je neprípustný veľký záberový prúd ( aký by mal motor nakrátko), prípadne pri požiadavke, aby otáčky boli ovládateľné. Krúžkový motor má v rotorových drážkach uložené trojfázové vinutie natrvalo spojené do hviezdy, výnimočne do trojuholníka. Jednotlivé fázy sú pripojené na tri krúžky z vodivého materiálu, ktoré sú izolovane upevnené na hriadeli. Uhlíkové kefy umiestnené v držiakoch ich spájajú s troma svorkami rotorovej svorkovnice. Rotor je od statora oddelený tenkou vzduchovou medzerou, otáča sa pôsobením otáčavého kruhového elektromagnetického poľa vytvoreného statorovým vinutím.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *