Reverzácia chodu asynchrónneho motora

Reverzácia asynchrónneho motora je dosiahnuteľná zmenou sledu fáz v statorovom vinutí. Stačí len prepojiť navzájom dva prívody k vinutiu statora. Pri reverzácii jednosmerného motora stačí zmeniť polaritu napätia. Pre spínanie napájacieho obvodu môžeme použiť stýkače. Stýkače majú stabilnú len vypnutú polohu. V zopnutej polohe sú držané cudzou silou proti sile pružín alebo vlastnej váhe pohyblivej časti stýkača. Po zániku príťažlivej cudzej sily, stýkač odskočí do vypnutej polohy.

Stlačením tlačidla cievka elektromagnetu dostáva prúd a kotva spojí kontakty hlavného prúdového obvodu. Po prerušení prúdu kotva odpadne.

Okrem hlavných kontaktov majú stýkače ešte pomocné kontakty, ktoré sa používajú k signalizácii a blokovaniu iných stýkačov (zamedzenie súčasného zapnutia iných stýkačov)

Schémy zapojení:

Schéma č.1 – Silnoprúdová časť                           Schéma č.2 – Silnoprúdová časť

Schéma č.3 – Ovládacia schéma

Schéma č.4 – Silnoprúdová časť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *