Modulácie

Modulácia je súčasné pôsobenie minimálne 2 elektrických priebehov a prvok alebo obvod s nelineárnou charakteristikou. Prvý z týchto priebehov, ktorý vyjadruje pôvodnú informáciu určenú k prenosu nazývame modulačným signálom. Tento signál môže mať analógový alebo diskrétny charakter. Druhý z týchto priebehov nazývame nosnou vlnou. Podľa druhu nosnej vlny rozdeľujeme modulácie na spojité a nespojité (impulzné).

Druhy modulácie nosnej vlny. Existuje niekoľko možností ako modulovať sinusovú nosnú vlnu.

Druh modulácie nesie vždy názov, ktorý označuje pozmeňovaný nosného sinusového signálu.

Sinusový signál ma tieto parametre:

  • amplitúda U (maximálna veľkosť napätia)

kmitočet (frekvencia) f, f=1/T, kde T je perioda jedného kmitu

  • fáza φ, t.j. poloha (napr. maxim) na časovej osy.

Impulzný signál má tieto parametre:

  • šírka impulzu (trvanie impulzu) ti
  • medzera medzi impulzami T-ti, kde T je perioda signálu
  • relatívna šírka impulzu q=ti/T

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *