Frekvenčná modulácia

Pri frekvenčnej modulácií je v závislosti od amplitúdy uS modulačného signálu menená frekvencia nosnej vlny. Amplitúdový zdvih modulačného signálu sa prevádza v modulátore na frekvenčný zdvih (veľkosť zmeny frekvencie) nosnej vlny a frekvencie modulačného signálu sa prevádza na frekvenciu frekvenčných zmien nosnej vlny. Pri frekvenčnej modulácií sa teda mení okamžitá fáza (fázový uhol) modulovanej nosnej vlny.

Pri frekvenčnej modulačnej je frekvenčný zdvih úmerný amplitúde modulačného signálu. Frekvencia frekvenčných zmien nosnej vlny je úmerná frekvencií modulačného signálu. Vzťah medzi a akustickými a elektrickými veličinami pri frekvenčnej modulácií nosnej vlny akustickým signálom je uvedený v tabuľke

Akustická veličinaVeličina akustického signáluVeličina frekvenčne modulovanej nosnej vlny
HlasitosťAmplitúda uSVeľkosť frekvenčnej zmeny, frekvenčný zdvih ∆f
Výška tónuKmitočet fSPravidelnosť kmitočtových zmien

S frekvenčným zdvihom narastá šírka frekvenčného pásma modulovanej nosnej vlny. Pomer frekvenčného zdvihu ∆f a frekvencia modulačného signálu fS sa nazýva modulačný index m:

Priebehy signálov pri frekvenčnej modulácií:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *