Fázová modulácia

Pri nej sa mení súhlasne s amplitúdou signálu UMS fáza nosnej vlny φ pri stálej amplitúde UMN a stálej kruhovej frekvencie Ω. Napätie fázovo modulovanej vlny je dané vzťahom

u = UMN sin (Ωt + mP sinωt)

Pre vyjadrenie úmernosti zmeny fázy nosnej vzhľadom k veľkosti amplitúdy signálu sa zavádza, podobne ako u frekvenčnej modulácií, tzv. index fázovej modulácie mP.

Časové priebehy pri fázovej modulácií harmonickým signálom:

Princíp fázovej modulácie:

Vonkajšie rušenie vnikajúce do prenosového kanálu by však mohlo vyvolať u uhlových modulácií dodatočnú amplitúdovú moduláciu čo by spôsobilo skreslenie signálu pri jeho demodulácií.
Tomu sa dá zabrániť obmedzením amplitúdy uhlovo modulovaného signálu na konštantnú hodnotu. Tzv. amplitúdový obmedzovač je preto dôležitou časťou celkovej schémy frekvenčných a fázových modulátorov. Tím sa dosiahne zmenšenie vplyvu rušenia na signál, čo je najväčšou výhodou uhlových modulácií. Naopak ich nevýhodou na rozdiel od amplitúdovej modulácie, je zložitejšie zapojenie modulátorov a demodulátorov ale hlavne je potreba širšie frekvenčné pásmo pre prenos modulovanej vlny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *