Amplitúdové modulácie

Amplitúda nosnej vlny (nosného signálu) uT je menená v závislosti od amplitúdy modulačného signálu uS. Veľkosť zmeny amplitúdy nosnej vlny ∆uT/u T sa nazýva hĺbka modulácie a vyjadruje sa v percentách (%).

Pri amplitúdovej modulácií zodpovedá tvar (krivka) modulovanej nosnej vlny svojím tvarom modulačnému signálu.

Pomer medzi amplitúdou uS modulačného signálu a amplitúdou nosného signálu ut sa nazýva hĺbka amplitúdovej modulácie. Nadobúda hodnotu od 0 do 1 prípadne v (% od 0 do 100%).

signálov je uS=∆uT a pre hĺbku modulácie potom platí :

Princíp amplitúdovej modulácie:

Modulačný zdvih by nemal prekročiť amplitúdu nosnej vlny aby nedošlo ku skresleniu obálky nesúcej informáciu modulačného signálu.

Postranné pásma

Frekvencia modulovanej nosnej vlny zodpovedá na prvý pohľad stále frekvencií nemodulovanej nosnej vlny. Modulovaná nosná vlna však už nieje sínusová a ako každý spojitý nesínusový priebeh sa dá na sínusové frekvencie (signály) rozložiť tak, že súčet okamžitých hodnôt harmonických (sínusových) zložiek dá v každom okamihu hodnotu modulovanej nosnej vlny. Pri amplitúdovej modulácií sínusovej nosnej vlny sínusovým signálom (nižšej frekvencie) fS vznikne signál zložený s nosnej vlny s kmitočtom fT a z dvoch postranných kmitočtov fO a fU líšiacich sa od nosnej frekvencie o hodnotu fS.

horná postranná frekvencia f0 = fT + fS dolná postranná frekvencia fU = fT – fS Ak je k modulácií nosnej vlny použitý signál, ktorý neobsahuje iba jednu harmonickú frekvenciu (napr. čistý tón), ale obsahuje celé spektrum harmonických frekvencií v určitom rozsahu (pásme) vzniknú v harmonickom spektre modulovanej nosnej vlny nielen postranné frekvencie, ale celé postranné frekvenčné pásma. 

V telekomunikačnej technike sa pri amplitúdovej modulácií na prenos využíva rozdielové pásmo. Princíp demodulátora

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *