Logický obvod. Logický systém.

V tomto školskom roku začneme sa zaoberať už spomínanou časťou elektroniky – číslicovou technikou. Základom číslicovej techniky sú obvody s nespojitými ovládacími súčiastkami, ktoré sú charakteristické tým, že nadobúdajú len dva stavy – vypnutý, zapnutý (vedie – nevedie, otvorený – zatvorený).

Takéto súčiastky s nespojitým časovým priebehom nazývame logické súčiastky. Obvody, ktoré pozostávajú s týchto logických súčiastok a uskutočňujú logickú funkciu nazývame logické obvody.

Pod pojmom logický systém rozumieme systém, pri ktorom každá vstupná a výstupná veličina sa nemôže meniť spojito, ale môže nadobúdať len dva stavy, hodnoty označované 0 a 1.

Pokiaľ chceme skúmať logický systém, musíme sa zaoberať:

– správaním logického systému

– jeho štruktúrou (súčiastky a ich väzby)

Bloková schéma logického obvodu:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *