Komparátor

Komparátor je KLO pre porovnávanie hodnôt na vstupe, pričom vyhodnocuje 3 základné stavy:

a to či je hodnota A menšia ako B, či je hodnota A väčšia ako B, či je hodnota A rovná B.

Najjednoduchší komparátor je logický člen XNOR – vracia log. 1 ak sa hodnoty vstupov rovnajú.

Rozdelenie komparátorov:

– jednobitový hodnotový komparátor – obvod s dvoma vstupmi A, B, ktoré reprezentujú dve rovnaké hodnoty. Na výstupe dostávame signál o zhodnosti, prípadne o rozdielnosti týchto hodnôt

– paralelný komparátor zhodnosti – kombinačný modul, ktorý porovnáva rovnoľahlé bity  dvojkových čísiel a generuje výstupné hlásenie

– paralelný komparátor  relatívnej veľkosti – kombinačný modul, ktorý porovnáva absolútnu hodnotu dvojkových čísel a rozhoduje či sú zhodné alebo nie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *