Formát TCP segmentu

Protokol TCP transportnej vrstvy je connection-oriented, čiže ešte pred odosielaním dát je spojenie dopredu vybudované a zároveň umožňuje fullduplexnú prevádzku. To znamená, že dáta môžu byť prijímané aj odosielané súčasne. TCP poskytuje virtuálny kanál medzi aplikáciami koncových používateľov. Medzi protokoly, ktoré využívajú TCP, patrí napr. protokol

HTTP, FTP, Telnet, SMTP a iné. Na obrázku vidíme formát TCP segmentu. Jednotlivé položky majú nasledujúci význam:

 • Zdrojový a cieľový port: porty, na ktorých aplikácie medzi sebou komunikujú
 • Sekvenčné číslo: slúži na zabezpečenie, že dáta prídu v správnom poradí
 • Potvrdzovacie číslo: číslo udávajúce nasledujúci očakávaný oktet (ACK)
 • Dĺžka hlavičky: udáva, aká je veľkosť hlavičky
 • Reserve: rezervovaná časť segmentu, ktorá je nastavená na samé nuly
 • Kódové bity: kontrolné funkcie, slúžiace napr. na inicializáciu a rozpad spojenia, majú veľkosť 6 bitov
 • Veľkosť okna: množstvo dát, ktoré môže odosielateľ poslať pred tým, ako bude požadovať potvrdenie
 • Kontrolný súčet: kontrolný súčet celého segmentu, hlavičky aj samotných dát
 • Ukazovateľ dôležitosti: indikuje koniec urgentných dát
 • Možnosti: jedna momentálne definovaná možnosť, napr. maximálna veľkosť TCP segmentu
 • Dáta: samotné dáta, ktoré odosielajú vyššie vrstvy