Formát UDP segmentu

Pokiaľ nevyžadujeme, aby dáta boli spoľahlivo doručené, je výhodnejšie použiť namiesto TCP paketu UDP (User Datagram Protocol) paket. Jeho výhodou je menšia veľkosť (hlavička je dvaapolkrát menšia ako pri TCP segmente). Protokol UDP je connection-less, pričom prenos dát nie je garantovaný. Spoľahlivý prenos dát je úloha vyšších vrstiev, rovnako aj  spracúvanie a opravovanie chýb vzniknutých pri prenose. UDP nepoužíva žiadne sekvenčné čísla a ani potvrdzovanie paketov. Je vhodný pre aplikácie, ktoré nepotrebujú vkladať sekvenčné čísla do segmentov, a teda nie je kladená podmienka na garantovanie bezchybného prenosu. UDP využívajú napríklad protokoly TFTP, SNMP, DHCP a DNS. Formát UDP segmentu vidíme aj na obrázku. Význam jednotlivých položiek je rovnaký ako pri TCP segmente.