Elektrické vlastnosti izolantov

Vložením dielektrického telesa do elektrického poľa sa všetky atómy polarizujú. Počas tohto procesu vznikajú dipóly.

  • Dipól = polarizovaný atóm
Pole elektrického dipólu v jeho blízkosti s vyznačenými siločiarami

Podľa štruktúry delíme dielektriká:

  • Polárne = v nich sú molekuly alebo väčšie oblasti dipóly aj bez prítomnosti elektrického poľa
  • Nepolárne = atómy a molekuly nie sú dipóly, stávajú sa nimi až po vložení látky do elektrického poľa

Poznáme štyri základné spôsoby polarizácie dielektrík:

  1. Elektrónová polarizácia = nastáva tu deformácia elektrónového obalu atómov, vyskytuje sa vo všetkých typoch dielektrík, prebieha okamžite a návrat do neutrálneho stavu po zaniknutí poľa je takmer okamžitý
  2. Atómová, molekulová polarizácia =  nastáva tu okrem posunu elektrónov aj posun atómov v molekule
  3. Orientačná polarizácia = vzniká pri polárnych látkach, dipóly alebo celé oblasti sa pootočia v elektrickom poli v smere pôsobenia pola o určitý uhol
  4. Polarizácia priestorovým nábojom = vzniká v čiastočne vodivých a polovodivých dielektrikách, kde voľné náboje sa pohybujú až na povrch dielektrika a tam vytvárajú povrchový náboj
  • Značka: Polarizácia [P]
  • Základná jednotka: Cn-2

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *