Zapojenie kondenzátorov

Sériové zapojenie kondenzátora:

  • Sériovým zapojením dvoch a viacerých kondenzátorov sa celková kapacita znižuje
  • Prevrátenú hodnotu výslednej kapacity možno vypočítať ako súčet prevrátených hodnôt jednotlivých kapacít
  • Sériové radenie kondenzátora sa používa ako napäťový bezstratový delič
  • V podobnej funkcii sa používa aj vtedy, ak sú k dispozícii kondenzátory s menším prevádzkovým napätím ako je v skutočnom obvode, napätie sa rozdelí na jednotlivé kondenzátory, nepriamo úmerne k hodnotám kapacít

Vzorec na výpočet:

SÉRIOVÉ ZAPOJENIE KONDENZÁTOROV

Paralelné zapojenie kondenzátorov:

  • Paralelným zapojením kondenzátora sa celková kapacita zvyšuje.
  • Výsledná kapacita sa vypočíta súčtom jednotlivých kapacít
  • Paralelné radenie kondenzátorov sa používa na dosiahnutie väčšej kapacity alebo hodnoty kapacity, ktorá sa nevyskytuje v rade vyrábaných hodnôt.
  • Kondenzátory zapojené paralelne navzájom sú pripojené k rovnakému zdroju napätia, takže sú na nich dva body rozdielu napätia alebo potenciálu

Vzorec na výpočet:

PARALELNÉ ZAPOJENIE KONDENZÁTOROV

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *