Čítač

Čítač (správnejšie počítadlo) je zariadenie pre počítanie impulzov, zachovanie údaja o ich počte vo vnútornom stave obvodu a zobrazenie tohto údaja v určitom kóde.

V sekvenčne (sériovo) zapojených preklápacích obvodoch sa informácie, nachádzajúce sa v 1-bitových pamätiach posúvajú z výstupov obvodov na vstupy susedných obvodov, takže celok funguje ako binárny čítač impulzov (v binárnom kóde).

Podľa toho, ako sa preklápacie obvody, z ktorých sa čítače skladajú uvádzajú do činnosti (prijatie a odovzdanie informácie) rozlišujeme čítače:

– asynchrónne, ktoré sú spúšťané samotnými vstupnými impulzmi

– synchrónne, ktoré sú spúšťané synchrónnymi hodinovými impulzmi

Asynchrónny čítač

Pozostáva z reťazca (v našom prípade štyroch) klopných obvodov T. Klopné obvody boli vytvorené pomocou obvodu JK pripojením oboch vstupov na logickú 1. Jednotlivé klopné obvody menia stav výstupu pri každej úbežnej hrane na svojom hodinovom vstupe.

Synchrónny čítač

Z rozboru funkcie asynchrónnych čítačov je zrejmé, že zmena stavu z 1 do 0 predchádzajúceho obvodu ešte len pôsobí zmenu stavu nasledujúceho obvodu. V prípade, že všetky obvody sú na logickej úrovni 1, vybudzujú postupne jeden druhý a doba potrebná na to, aby celý čítač vykonal odozvu na vstupný impulz, môže byť porovnateľná s dobou medzi jednotlivými impulzmi. To je nebezpečné obzvlášť vtedy, ak je rad obvodov dlhý, pretože kým celý reťazec nedosiahne ustálený stav, nemožno jeho výstupy synchrónne (v jednom okamihu) odčítať a zariadenie tak stráca zmysel.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *