Jednocestný usmerňovač

Je to najjednoduchšie zapojenie usmerňovača a zároveň aj najlacnejší usmerňovač. Obsahuje iba jednu usmerňovaciu diódu .Väčšina elektronických zariadení potrebuje pre svoju činnosť jednosmerné napätie, pre distribúciu elektrickej energie je zasa výhodnejšie používať striedavé napätie  Dióda prepúšťa prúd len v kladných polperiódach a počas zápornej polperiódy neprepúšťa prúd . Jeho nevýhodou je veľké zvlnenie usmerneného prúdu – na …

Usmerňovače a ich rozdelenie

Sú to elektrické zariadenia , ktoré slúžia na premenu striedavého napätia na jednosmerné napätie . V minulosti sa na usmerňovanie používali vákuové diódy a selénové usmerňovače, v súčasnosti už len polovodičové diódy vyrobené väčšinou na báze kremíka.  V súčasnej praxi využívame tieto tri druhy usmerňovačov  (podľa spôsobu usmernenia) : Jednocestný usmernovač Dvojcestný usmernovač Mostíkový (Graetzov) usmerňovač Rozdelenie z hľadiska napájacej …

Schottkyho dióda

Schottkyho diódy využívajú usmerňovacie vlastnosti prechodu kov-polovodič. Majú menší úbytok napätia v priepustnom smere ako obyčajné usmerňovacie diódy (0,2 V), avšak sú schopné odolávať menším napätiam v závernom smere (10 až 150V) oproti normálnym diódam. Využívajú sa v rýchlych integrovaných obvodoch (MHz, GHz) alebo v impulzných zdrojoch. Volt-Ampérová charakteristika Schottkyho diódy

Zenerova dióda

je to dióda, ktorá v spätnom smere vykazuje prudký zlom charakteristiky, takže pri určitom zenerovom napätí sa prudko otvorí (od 3 – 20 V). V priepustnom smere sa Zenerova dióda správa ako bežná usmerňovacia dióda. Zenerova dióda je kremíková plošná dióda s veľmi tenkým prechodom PN. Potrebujú vždy predradný odpor k obmedzeniu prúdu. Volt – …

Usmerňovacia dióda

Dióda je polovodičová súčiastka, ktorá vedie elektrický prúd len jedným smerom. Hovoríme, že prúd usmerňuje. Znesie do tisíc voltov v závernom smere a bežne jednotky až desiatky ampérov v priepustnom smere. Výkonové usmerňovacie diódy, ktoré sa montujú na chladiče (zváračky, usmerňovače pre trolejbusy atd….), znesú stovky ampérov v priepustnom smere. Úbytok napätia na kremíkovej dióde …

Transformátor

Slangovo sa nazýva aj trafo, je to zariadenie ktoré mení napätie a prúd na striedavé napätie a prúd iných hodnôt, ale rovnakej frekvencie. Transformátor pracuje len s napätím ktoré sa mení striedavým alebo jednosmerným pulzujúcim napätím. Pracuje na princípe elektromagnetickej indukcie ( je to jav pri ktorom vo vodiči dochádza ku vzniku indukovaného elektromagnetického napätia …

ELN

eln clanok v kategorii eln, najprv treba vytvorit podclanky vsetky nadpisy texty a potom tento hlavny ako odkazy na jednotlive podkapitoly v ramci predmetu eln…