Transformátor

Slangovo sa nazýva aj trafo, je to zariadenie ktoré mení napätie a prúd na striedavé napätie a prúd iných hodnôt, ale rovnakej frekvencie. Transformátor pracuje len s napätím ktoré sa mení striedavým alebo jednosmerným pulzujúcim napätím. Pracuje na princípe elektromagnetickej indukcie ( je to jav pri ktorom vo vodiči dochádza ku vzniku indukovaného elektromagnetického napätia …