Telefón

Telefón je telekomunikačné zariadenie, ktoré prenáša hovor prostredníctvom elektrických signálov.  Zariadenie je rádiovo prepojené k poskytovateľovi služieb bezdrôtovou sieťou, a preto je mobil prenosný (mobilný) Existujú ale aj telefóny založené na neelektrických princípoch. zloženie telefónneho prístroja:                              mikrofón slúchadlo číselnica vidlicový prepínač melodický generátor displej hovorový transformátor Mikrofón – slúži na premenu akustického tlaku (zvuku) na elektrický signál a) uhlíkový využíva elektromagnetický signál …

TELEKOMUNIKAČNÉ SIETE

Telekomunikačné kanály a okruhy sa len veľmi zriedka prevádzkujú ako samostatné, obvykle sú totiž súčasťou rôznych telekomunikačných sietí. Účastnícke zariadenie tvoria buď samostatné koncové zariadenia KZ (napr. telefónny prístroj, osobný počítač a pod.), alebo v spojení s účastníckymi združovacími zariadeniami ÚZZ (napr. pobočkové ústredne a pod.). Účastnícke zariadenia sú pripojené na účastnícke okruhy ÚO a …

TELEKOMUNIKAČNÉ SIGNÁLY A KANÁLY

Pri prenose všetkých druhov signálov musíme riešiť vzťah dvoch protichodných požiadavkov: – čo najvernejší prenos a vyhodnotenie pôvodnej správy – technicko-ekonomické hľadisko Telefónny kanál Meničom i spätným meničom správy je hovorová časť klasického telefónneho prístroja. Prvotný elektrický signál má spojitý (analógový) charakter a maximálne frekvenčné pásmo je dané frekvenčnými zložkami reči. Na základe skúseností a …

POJMY Z TEÓRIE PRENOSU SPRÁV

Pojem informácia chápeme v technike ako odraz reálneho sveta vyjadrený pomocou správy, ktorá je vytváraná zdrojom správy. Každú správu môžeme rozložiť na prvky (elementy) správy. Napríklad text je zložený z omedzeného počtu prvkov, t.j. písmen, číslic, interpunkčných znamienok, čo dohromady tvorí tzv. abecedu zdroja. Takúto správu potom nazývame nespojitou, čiže diskrétnou správou. -Naproti tomu analógová …