Telefón

Telefón je telekomunikačné zariadenie, ktoré prenáša hovor prostredníctvom elektrických signálov.  Zariadenie je rádiovo prepojené k poskytovateľovi služieb bezdrôtovou sieťou, a preto je mobil prenosný (mobilný)

Existujú ale aj telefóny založené na neelektrických princípoch.

zloženie telefónneho prístroja:                             

 • mikrofón
 • slúchadlo
 • číselnica
 • vidlicový prepínač
 • melodický generátor
 • displej
 • hovorový transformátor

Mikrofón

– slúži na premenu akustického tlaku (zvuku) na elektrický signál

a) uhlíkový

 • využíva elektromagnetický signál
 • je pasívny
 • akustickým tlakom na membránu sa mení prechodový odpor uhlíkových zrniečok, preto ho musíme zapojiť do obvodu jednosmerného napätia a hovorový prúd vytvára úbytok napätia na odpore

b) elektromagnetický

 • aktívny mikrofón
 • vytvára napätie, ktoré sa indukuje v cievke na základe zmeny magnetického pola kotvy, ktorá sa posúva vplyvom membrány
 • nevýhodou je, že obsahuje veľa mechanickej hmoty, takže nestíha vyššie frekvencie

c) elektrodynamický

 • aktívny mikrofón
 • elektromagnetický princíp je

vyriešený tým, že magnet stojí a pohybuje sa len cievka, ktorá je nalepená na membráne

d) elektrostatický

 • akustický tlak pôsobí na membránu, ktorou zmenou polohy sa mení kapacita a tým aj striedavé napätie, ktoré sa zosilní zosilňovačom – je to kvalitný štúdiový mikrofón

e) piezoelektrický

 • využíva piezoelektrický jav, čiže akustický tlak vyvoláva piezoelektrické napätie

Slúchadlo

 • slúži na premenu elektrického signálu na akustický signál (zvuk)

princíp: priechodom hovorového prúdu cez cievku vzniká striedavé magnetické pole, ktoré v spolupráci s DC po magnetickom poli vyvoláva pohyb kotvy, ktorá rozkmitá membránu

Slúchadlo s ochrannými diodami

Číselnica

 • slúži na voľbu účastníka, poznáme 2 druhy voľby:
  • impulzná voľba
  • frekvenčná voľbaimpulzná voľba – rotačná číselnica, u tejto voľby dochádza k prerušovaniu jednosmerného

prúdu pomocou kontaktu a tým sa vysiela určitý počet impulzov

 • týchto impulzov býva o dva viacej, aby sa vytvorila medzičíslicová medzera

Reproduktor

1,2,3,5 – magnet
4 – cievka
6 – membrána

Vidlicový prepínač

 • úlohou vidlice je signalizovať položenie v telefóne,    teda stav účastníka (obsadený alebo voľný)

princíp induktora – slúži na indukovanie, výrobu vyzváňacieho signálu, dnes sa nahrádza melodučnými generátormi, slúžia na generovanie vyzváňacieho signálu

Hovorový transformátor

 • transformuje hovorové prúdy
 • impedančne prispôsobuje, galvanicky oddeľuje hovorovú časť od slúchadla

Schéma miestnej batérie (MB):

Názov miestna batéria preto lebo každý telefón obsahuje svoju vlastnú batériu.

Schéma ústrednej batérie (ÚB):

 • má vymenený mikfrofón a slúchadlo, aby bolo z ústredne zabezpečené centrálne napájanie
 • odpadol nám induktor, pretože úmysel volať je zabezpečený zdvihnutím slúchadla
 • úloha kondenzátora je, aby sa v kľudovom stave nevybíjala ústredná batéria

Schéma automatickej prevádzky (AUT)

Diak slúži ako ochrana slúchadlo proti prepätiu. Pri voľbe je kontakt Či a Čk spojený, Čk skratováva mikrofón, Či prepušuje jednosmerné napätie a vysiela impulzy.

Schéma digitálneho telefónneho prístroja:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *