7.4 Magnetický tok, vodivosť a odpor

Merateľnou veličinou poľa, ktorá udáva celkový počet siločiar v uvažovanom priestore je magnetický tok – ϕ (Fí).
ϕ = K*(N*I)/l*S = μ*H*S = B*S
ϕ – [Wb] – Weber

Určitým prostredím prechádza magnetický tok ľahšie (feromagnetické látky), ako iným prostredím (paramegnetické), závisí aj od magnetickej vodivosti materiálu (K).

Magnetický odpor:
R_m = 1/μ*l/s [H^(-1)]
Magnetická vodivosť:
Λ = 1/R_m = μ*s/l [H]
Merná magnetická vodivosť:
K = μ*(H*m^(-1))
Merný magnetický odor:
1/μ [H^(-1)*m]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *