7.3 Základné veličiny magnetického poľa

Um – magnetické napätie
Vodič s prúdom vytvorí magnetické pole, ktoré môžeme ovplyvniť nie len zvyšovaním prúdu, ale aj priblížením ďalšieho vodiča prúdu. U_m = N*I

Magnetické napätie na uzavretej dráhe prostredia sa rovná súčtu prúdov pretekajúcich touto dráhou.

H – intenzita magnetického poľa
Vyjadruje mieru sily, ktorá pôsobí v určitom mieste poľa na zanedbateľne veľký objem feromagnetickej látky. H = (N*I)/l [A/m]
l = dĺžka magnetickej siločiary
H = (N*I)/l = I/(2π*r) – vektorová veličina
Najsilnejšie pole je v blízkosti povrchu vodiča so vzdialenosťou klesá vo veľkej vzdialenosti je praktickej nulové až v nekonečnej vzdialenosti od materiálu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *