7.1 Magnetické pole, jeho vlastnosti, zobrazovanie polí

Elektrické a magnetické javy spolu úzko súvisia, elektrický prúd vyvoláva magnetické pole.

V pohybujúcom sa vodiči v magnetickom poli indukuje napätie, tento jav využívajú dynamá a alternátory. Na vodiči cez, ktorý preteká prúd a je vložený v magnetickom poli pôsobí určitá sila – elektromotory, meracie prístroje.

Magnetické polia sú spôsobené pohybom elektrónov po vlastnej dráhe v atóme, vznikajú v každom prostredí, účinky sa prejavujú ako mechanické účinky iba na niektoré látky: železo, nikel.

Feromagnetické látky sú také, ktoré zostanú v magnetickom stave aj po zaniknutí vonkajšieho magnetického poľa.

Paramagnetické sú to také, v ktorých sa úplne menia elementárne magnety atómov (vzduch a mangán).

Bizmomagnetické úplne rušia elementárne magnety atómov (Bizmut), zoslabujú magnetické pole.

Vlastnosti:

Každý magnet má dva póly + -, Sever – Juh, North – South, miesto s najsilnejším magnetickým účinkom  nazývame póly a ich spojnica je magnetická os.

Miesto, na ktorom sa magnetické účinky nepresúvajú, je neutrálne, pól voľne zaveseného magnetu, ktorý smeruje k severnému zemepisnému pólu sa nazýva severný.

Dva súhlasné poly sa odpudzujú, dva nesúhlasné póly sa zase priťahujú.

Výhodou elektromagnetického poľa je, že sa dá sa zmeniť zmenou prúdu a zrušiť jeho prerušením, graficky ho zobrazujeme pomocou siločiar, ktoré zakresľujeme od severného pólu k južnému.

Medzi rovnobežnými stenami nesúhlasných pólov dvoch tyčových magnetov sa vytvorí rovnorodé magnetické pole.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *