6.3 Chemické zdroje elektrického napätia

1.) Galvanické články – základné usporiadanie sú 2 elektródy ponorené do elektrolytu, na rozhraní elektródy a elektrolytu vzniká potenciálny rozdiel a pre dve rozdielne elektródy v spol. elektrolyte je potenciálny rozdiel pre každú dvojicu elektróda – elektrolyt iný.

Najjednoduchší voltov článok tvorí zinková a medená platňa ponorená do zriedenej kyseliny sírovej.

Potenciálny rozdiel meď – elektrolyt označíme U1

Potenciálny rozdiel zinok – elektrolyt označíme U2

2.) Akumulátory – rozdiel medzi Akumulátorom a galvanickým článkom je ten, že v gal. Článkoch sa využívajú nevratné chemické deje. Pri akumulátoroch sa využívajú vratné chemické reakcie (je možné ich znovu nabiť). Najznámejší akumulátor je olovený akumulátor (autobatéria).

3.) Palivové články – sú určitou obmenou galvanických článkov, elektrochemický proces je tiež nevratný, palivové články nemajú zásobu chemických látok v článku, privádzajú z vonkajších zásobníkov (napr.  čerpadlá alebo kompresory).

Najznámejší palivový článok je kyslíkovo – vodíkový. Sú to drahé články, ale majú dlhú životnosť, boli vyvinuté pre kozmický výskum.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *