5.4 Kirchhoffove zákony

  1. zákon: Súčet prúdov vtekajúcich do uzla sa rovná súčtu prúdov vytekajúcich z uzla.
    Napr. pre uzol, do ktorého cez 2 vodiče priteká a cez 3 odteká:

I_1+I_2 = I_3+I_4+I_5
I_1+I_2-I_3-I_4-I_5

2. zákon: Súčet napätí na zdrojoch sa rovná súčtu napätí na spotrebičoch.

Napätia, ktoré sú orientované súhlasne zvoleným zmyslom obiehania podľa vyznačeného smeru považujeme za kladné a nesúhlasné orientované napätie považujeme za záporné.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *