5.3 Zaťažovacia charakteristika zdroja

Pri skutočnom zdroji elektrickej energie nie je charakteristika rovnobežná ani s osou prúdu, ani s osou napätia. Reálny zdroj je možné si predstaviť ako sériové spojené zdroje konštantného napätia a vnútorného odporu.
Zaťažovacia rovnice reálneho zdroja: U = U_0-R_i*I
V praxi sa veľká časť zdrojov elektrickej energie blíži svojimi vlastnosťami ideálnemu zdroju napätia a ich vnútorný odpor je celkovo veľmi malý. Tieto zdroje sú preto tvrdé, pretože pri zmenách odoberaného prúdu sa ich výstupné napätie mení len zanedbateľne, patria sem napr. nabité akumulátory, stabilizátory napätia a rozvodná sieť.
Zdroje, v ktorých je vnútorný odpor je omnoho väčší než odpor záťaže a ich výstupné napätie sa i pri malých zmenách prúdu mení v širokom rozsahu, sú zdroje mäkké. Sú to napr. stabilizátory prúdu a generátory signálu s veľkým výstupným odporom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *