3.8 Elektrické vlastnosti izolantov

Vložením dielektrického telesa do elektrického poľa sa všetky atómy tvoriace dielektricky polarizujú, stanú sa dipólmi, polarizovanými atómami
Podľa štruktúry delíme dielektriká na polárne a nepolárne

Poznáme štyri základné spôsoby polarizácie dielektrika:

  1. Elektrónová polarizácia
  2. Atómová, molekulová polarizácia
  3. Orientačná polarizácia
  4. Polarizácia priestorovým nábojom

Označuje sa písmenom P, jednotka je Cn-2. Udáva hodnotu, o ktorú sa zväčší indukcia v dielektriku oproti indukcii vo vákuu. Vo vákuu je polarizácia nulová.
P = D-D_0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *