Zbernica (Bus)

Je to jedna z najjednoduchších topológií, ktorá nevyužíva žiadne aktívne zariadenie.

Počítače sú navzájom prepojené 50 – ohmovým koaxiálnym káblom tak, že kábel vychádzajúci z jedného počítača, je zapojený do susedného počítača. Podmienkou je, aby koaxiálny kábel tvoriaci zbernicu bol na oboch koncoch ukončený tzv.  ukončovačom – terminátorom, ktorý zabraňuje odrazu vlny na konci vedenia.

Táto topológia sa už v súčasných sieťach nepoužíva a uvádza sa len pre úplnosť.

Výhodou tejto topológie je iba jej nadobúdacia cena, pretože na svoje fungovanie nepotrebuje žiadny aktívny prvok.

Nevýhody:

1. nízka prenosová rýchlosť, ktorej teoretické maximum je 10 Mbit/s

2. pri poruche na zbernici je zložité presne identifikovať  miesto, kde k poruche došlo

3. ak sa sieť rozpojí na jednom mieste, prestane fungovať na všetkých počítačoch zapojených do nej