Kruh (Ring)

Počítače v tejto topológii sú zapojené tak, že sieť tvorí uzavretú slučku – kruh. Prvý počítač je spojený s posledným.

Táto topológia sa využíva v sieťach typu Token Ring a FDDI, preto sa ňou viac zaoberať nebudeme.