Základy počítačových sietí


Počítačová sieť je vzájomným prepojením dvoch alebo viacerých zariadení. Týmito
zariadeniami môžu byť PC, mobilné zariadenia, sieťové tlačiarne a iné zariadenia
schopné komunikovať so sieťou.

Pasívne prvky sietí:
Pasívne prvky sietí signál neupravujú ani nemenia. Pre signál predstavujú útlm. Pasívne prvky sietí sú napríklad sieťové
zásuvky, konektory, kabeláž, prepojovacie polia a pod.

Aktívne prvky sietí:
Slúžia na úpravu, regeneráciu – zosilnenie signálu, alebo na jeho premenu (konverziu) na iný typ signálu. Napríklad
konvertor z optického kábla na metalický. Medzi tieto prvky zaraďujeme napríklad Switche (prepínače), HUBy
(rozbočovače), Repeatre (zosilňovače/opakovače), WiFi Routre (smerovače), Access Pointy (prístupové body) a iné
sieťové prvky vyžadujúce napájanie a modifikujúce signál.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *