Základy číslicovej techniky

Logické systémy
Doteraz ste sa učili obvody, ktoré boli charakterizované spojitými časovými priebehmi. Boli to väčšinou
lineárne, konštantné, prípadne nelineárne priebehy a pod. (napr. sínusové priebehy s prípadnými fázovými
posuvmi, ktoré boli závislé od druhu obvodu).
Tieto priebehy nazývame aj analógové signály.

Analógové signály sa menia priebežne alebo mierne.

Vývojom elektroniky sa ľudstvo dopracovalo k zdokonaleniu elektronických zariadení, v ktorých sa čoraz
viac a v dnešnej dobe väčšinou používajú súčiastky pracujúce na princípe číslicových metód.
Číslicové obvody sú obvody, v ktorých sa signál v čase mení nespojito (skokom). Využívajú sa napríklad
v počítačoch, digitálnych meracích prístrojoch, televízií, hodinkách, telefónnych ústredniach a v mnohých
ďalších zariadeniach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *