Analýza a syntéza Kombinačných logických obvodov (KLO)

Každý logický obvod ako kybernetický systém charakterizuje:

Správanie logického obvodu – môže byť určené logickou funkciou, pravdivostnou tabuľkou alebo Karnaughovou mapou.

Štruktúra logického obvodu vyjadrená schémou zapojenia

Podľa toho, čo je začiatočným momentom a čo výsledkom činnosti, rozoznávame dva základné procesy
(postupy):

Analýza – rozbor činnosti už realizovaného alebo navrhnutého obvodu

Syntéza – postup, pri ktorom zo zadaného správania technologického systému a požiadaviek na
jeho riadenie navrhujeme konkrétny logický obvod, realizujúci tieto požiadavky

Postup pri analýze:

  • podľa danej štruktúry, teda schémy, určíme výstupné funkcie jednotlivých členov
  • podľa vzájomných väzieb medzi jednotlivými členmi a vstupnými veličinami postupným
    dosadzovaním určíme výsledný výraz – algebraické vyjadrenie výstupnej funkcie
  • pre výstupnú funkciu zostavíme pravdivostnú tabuľku a Karnaughovu mapu, čím je správanie
    logického obvodu určené

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *