Viacnásobný prenos po vedení

-Náklady na budovanie nových káblových sietí sú vysoké (tvoria až polovicu nákladov na budovanie verejných telekomunikačných sietí),

-Na rýchlo rastúcom trhu s telekomunikačnými službami je reakciou na veľké požiadavky ďalší požiadavok prenosové kapacity.

-Efektívnosť prenosového systému závisí okrem efektnosti multiplexného režimu tiež na miere komprimácie dát pri kódovaní zdrojového signálu

Multiplexné techniky (viacnásobné využitie vedení)
Obvodový multiplex – nízko frekvenčné okruhy využívanú vedených stredov prenosových transformátorov k vytvoreniu združených (fantomických) okruhov.
Frekvenčný multiplex FDM – frekvenčné delenie využíva širšieho pásma frekvencií k prenosom na niekoľkých nosných frekvenciách.
Vlnový multiplex WDM – vlnové delenie využíva širokého pásma optických káblov k prenosu na viacerých nosných frekvenciách optického
žiarenia rôznych vlnových dĺžok.
Časový multiplex TDM – delenie prenosov do krátkych časových úsekov a periodické prekladanie týchto úsekov z niekoľko kanálov (systémy PCM, PDM, SHD, ATM).
 
Zlúčenie troch hovorových kanálov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *