Termistor

Termistor je komponent určený na snímanie teploty, ktorý sa chová tak ako elektrický odpor, ale je citlivý na teplotu. Termistory priamo interagujú s teplotou a výstupným napätím a ako také sa môžu označovať ako prevodník medzi teplotou a napätím. Tento jav nastáva preto, že dochádza k zmene jeho elektrických vlastností v dôsledku pôsobenia vonkajšej zmeny teploty.

Termistor je v podstate dvojpólový polovodičový tepelne citlivý prevodník skonštruovaný z citlivých oxidov kovov na báze polovodičov s pokovovanými alebo spekanými spojovacími vodičmi vytvarovanými do keramického disku alebo guľôčky. To umožňuje termistoru meniť svoju odporovú hodnotu úmerne s malými zmenami teploty okolia. Inými slovami, so zmenami jeho teploty sa mení aj jeho odpor, čomu napovedá aj jeho meno.

Pretože je tento komponent vyrobený z vysoko citlivých oxidov kovov tak majú veľmi dobrú odolnosť voči vysokým teplotným výkyvom, čo im umožňuje pracovať pri teplotách aj do 200 °C.

Rozdelenie

Termistory sú k dispozícii v celej rade typov, materiálov a veľkostí, ktoré sa vyznačujú dobou odozvy a prevádzkovou teplotou. Hermeticky uzavreté termistory tiež eliminujú chyby v čítaní odporu v dôsledku prenikania vlhkosti a zároveň ponúkajú vysoké prevádzkové teploty a kompaktné rozmery. Tri najbežnejšie typy sú:

  • guľôčkové termistory
  • diskové termistory
  • sklenené termistory

Tieto tepelne závislé rezistory môžu pracovať jedným z dvoch spôsobov, a to buď zvýšením alebo znížením svojej odporovej hodnoty so zmenami teploty. Potom sú k dispozícii dva typy termistorov:

  • negatívny teplotný koeficient (NTC) odporu
  • pozitívny teplotný koeficient (PTC) odporu

Využitie

  • meranie teploty. Je možné jeho teplotnú závislosť využiť na relatívne presné meranie teploty pri konštrukcii teplomerovtermostatov, indikátorov určitej prahovej teploty a pod.
  • stabilizácia alebo obmedzenie prúdu, tečúceho obvodom (nadprúdová ochrana). Prúd, tečúci obvodom ohrieva termistor, ktorého odpor následne stúpa, čo pôsobí proti ďalšiemu nárastu prúdu.
  • zabezpečenie plynulého nárastu prúdu obvodom po zapnutí (tzv. plynulý štart alebo plynulý nábeh). Prúd, tečúci obvodom postupne ohrieva termistor, ktorého odpor následne klesá, čo podporuje nárast prúdu. Toto zapojenie sa v minulosti používalo napr. v žeraviacom obvode elektrónkových spotrebičov.

Priamy ohrev malého uzavretého priestoru PTC termistorom. Pri náraste teploty termistoru vzrastie jeho odpor. Pri napájaní zo zdroja konštantného napätia to spôsobí pokles výkonu, zmareného na termistore, čo pôsobí proti ďalšiemu rastu teploty. Výsledkom je jednoduché vyhrievanie so stabilizáciou teploty vyhrievaného priestoru. Toto riešenie sa využíva na stabilizáciu pracovnej teploty obvodov.

Obrázok: Schematická značka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *