Rozdelenie logických systémov

Môžu byť:

– Kombinačný logický obvod

– Sekvenčný logický obvod

Kombinačné obvody sú digitálne obvody, kde stav výstupov závisí len od momentálneho stavu vstupov. V každom čase je možné priradiť akejkoľvek kombinácii vstupov vždy tú istú príslušnú výstupnú kombináciu.Základné kombinačné obvody, ktoré realizujú len jednu jednoduchú logickú funkciu, sa nazývajú aj hradlo (jedným zo vstupov je možné „zahradiť“ funkciu ostatých (zamedziť zmene výstupov)).

V jednoduchých prípadoch sa navrhujú cez Karnaughovu mapu (ručne), pri zložitých pomocou McCluskey/Quine algoritmom (počítačom), a pri extrémne zložitých sa navrhujú mutáciou (počítačom, najlepšie multiprocesor).

Príklad:

– Prevodník BCD→7-segmentový displej

– Sčítačka, odčítačka

– Násobička alebo delička, výrazne rýchlejšie ako keby boli realizované sekvenčne

Sekvenčné obvody (nazývané aj sekvenčné automaty) sú digitálne elektronické obvody, u ktorých závisí stav výstupov okrem aktuálneho stavu vstupov aj od minulého stavu vstupov. Znamená to, že sekvenčné obvody majú pamäťové vlastnosti. Najjednoduchšie základné sekvenčné obvody sa nazývajú preklápacie obvody (bežnejšie, i keď nespisovne, klopné obvody); tieto majú často ešte vlastnosti analógových obvodov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *