Rezistor

Značka rezistora

Je to pasívna elektronická súčiastka prejavujúca sa v elektrickom obvode (v ideálnom prípade) jedinou vlastnosťou – elektrickým odporom. Dôvodom používania rezistorov v obvodoch je zníženie velkosti pretekaného prúdu alebo získanie určitého úbytku napätia.

Podľa V-A charakteristiky rozdeľujeme rezistory na : lineárne (rezistor)

                nelineárne (termistor)

Z technologického hľadiska sa rozdeľujú na: vrstvové (odporový materiál v tvare vrstvy)

                     drôtové (navinuté odporovým drôtom)

Ideálny rezistor:

Mal by mať jediný parameter (el.odpor), ktorý by nemal byť závislý na žiadnych vonkajších vplyvoch.

Reálny rezistor:

Vykazuje okrem el.odporu aj iné vlastnosti:

1.Hodnota odporu je závislá na teplote

2.Dokáže premeniť len určitý výkon na teplo (pri väčšom zaťažení sa zničí prehriatím)

3.Hodnota odporu býva odlišná od menovitej (vytlačenej na povrchu súčiastky)

4.Má obmedzenú el.pevnosť, pri vyšších napätiach môže dôjsť k prierazu alebo poškodeniu

5.Okrem odporu vykazuje aj sériovú indukčnosť a paralélnu kapacitu. Tieto parazitné veličiny sa prejavujú až pri vyšších frekvenciách

6.Pri veľmi vysokých frekvenciách dochádza k skin efektu

7.Vykazuje elektrický šum

8.Podľa výrobného materiálu je hodnota odporu závislá aj na priloženom napätí

Charakteristické vlastnosti rezistorov:

Menovitá hodnota odporu:

Údaj vytlačený na povrchu súčiastky (býva odlišný ako hodnota rezistora nameraná meracím prístrojom). Menovitý odpor je na súčiastke vyznačený kódom vytvoreným skupinou číslic a písmen alebo farebnými pásikmi

Bežne používané symboly:

R symbol základnej jednotky odporu Ohm

K kilo (103)

M mega (106)

G giga (109)

T tera (1012)

Písmeno je umiestnené na mieste desatinnej čiarky:

0,1Ω = R10

33,2MΩ = 33M2

100kΩ = 100K

Tolerancia:

Rozdiel medzi menovitou a skutočnou hodnotou rezistora (v %).

Tolerancie sa rozdeľujú do skupín:

A ± 10 %  E ± 0.5%

B ± 5 %  F ± 0.1 %

C ± 2 %

D ± 1 %

Menovitý výkon:

Určuje aký veľký prúd môže cez odpor prechádzať. Vypočítame ho pomocou vzorca P = U · I2

Rezistory sa vyrábajú s hodnotami:

0,025W ; 0,05W ; 0,125W ; 0,25W ; 0,5W ; 1W ; 2W ; 3W ; 5W ; 10W ; 25W ; 50W ; 100W ; 250W

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *