Kondenzátor

Značka kondenzátora

Je to pasívna elektronická súčiastka, ktorej prevažujúca vlastnosť je elektrická kapacita (jednotkou je Farad). V zásade sa vždy jedná o dve elektródy s vloženým dielektrikom, avšak v závislosti od detailov konštrukcie kondenzátora sa za rôznych podmienok prejavujú ich nežiadúce (parazitné) vlastnosti (napr. sériový odpor, zvod, indukčnosť, teplotné závislosti, zmeny vlastností v čase, nelinearita kapacity (závislosť od napätia) atď.). Kvôli tomuto sa vyrába množstvo rôznych typov kondenzátorov a je potrebné vždy vybrať vhodný typ podľa typu aplikácie.

Kondenzátory neprepúštajú jednosmerný prúd. Odpor pre striedavý prúd vypočítame

pomocou vzorca:

Rozdelenie kondenzátorov (podla dielektrika):

Elektrolytické:

Medzi dve hliníkové fólie (elektródy) je vložený pijavý materiál (papier) napustený elektrolytom. Dielektrikom je zlúčenina hliníka ktorá vznikne na povrchu elektródy vplyvom elektrolytu. Celok je zrolovaný a vložený do valcového hliníkového puzdra s dvomi vývodmi (jeden vývod je pripojený priamo na puzdro /platí iba pre nižšie napätia/). Treba dodržiavať polaritu kontaktov.

Na kondenzátoroch býva záporný pól označený znamienkom –

Použitie elektrolytických kondenzátorov:

Filtrovanie jednosmerného napájacieho napätia -Oddelenie jednosmernej zložky v NF obvodoch -Malé kapacity sa používajú na odstránenie vysokých frekvencií

Vzduchové, papierové:

Používajú sa v NF technike

Metalizovaný papier (pokovovaný):

V prípade prierazu sa kov z dielektrika vyparí a kondenzátor ďalej funguje

Sľudové:

Používajú sa vo VF technike

Keramické:

VF technika, vysokokvalitné

Sklenené:

Do skla sa zaskrutkováva metalické jadro – dolaďovacie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *