Práca a výkon elektrického prúdu

Elektrická práca =  Prenesením elektrického náboja v elektrickom poli sa vykonáva elektrická práca.

Elektrická práca je daná súčinom elektrického prúdu, ktorý preteká spotrebičom, ak je na jeho svorkách napätia za čas, za ktorý pretečie prúd spotrebičom.

Napríklad:

 Ak elektrický prúd prechádza rezistorom prehrieva sa a tým vykonáva elektrickú prácu.

  • Značka: Elektrická práca [W]
  • Základná jednotka:  joul [J]

Jeden joul je práca, ktorú vykonáva elektrický prúd 1 A, ak prejde vodičom (spotrebičom), na ktorom je U = 1 V za 1 s.

Pri vyjadrovaní elektrickej práce sa požívajú špecializované jednotky – Ws; Wh; kWh;

Elektrický výkon = je fyzikálna veličina , ktorá vyjadruje vykonanú elektrickú prácu za jednotku času

  • Značka: Elektrický výkon [P]
  • Základná jednotka:  watt  [W]

Video: Práca a výkon elektrického prúdu – vysvetlenie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *