Označovanie technických noriem v správach o odborných prehliadkach a odborných skúškach a v technickej dokumentácii

V technickej dokumentácii, v protokoloch o skúškach, revíznych správach a pod. elektrotechnici uvádzajú použité technické normy. V skutočnosti sa v poslednom období častokrát zmení norma, ktorá má rovnaké označenie aj názov. Preto aby sa dalo identifikovať, podľa ktorej normy sa postupovalo, je vhodné za normou uviesť dvojbodku a za ňou rok vydania, napr:
STN 33 2000-4-41: 2007

V medzinárodných a európskych normách sa vydávajú normy v chronologickom poradí, preto norma označená číslom STN IEC xxxxx alebo STN EN xxxxx nemusí byť vôbec elektrotechnickou normou. U nás sa v norme preto uvádza číslo triedy alebo triediaci znak napr. 33 xxxx, podaľa ktorého je zrejmé, že ide o elektrotechnickú normu.

V revíznych správach , technickej dokumentácii a pod. sa medzinárodná a európska norma označuje aj s triediacim znakom v zátvorke napr.:
STN EN 60079-14 (332320): 2009

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *