Oknový mechanizmus v TCP/IP

Ak má byť prenos dát efektívny, musia byť dáta doručené v takom poradí, v akom boli odoslané.

Ak sú na prijímacej strane dáta poškodené, zduplikované alebo stratené, protokol zlyhá a musí dôjsť k opätovnému prenosu týchto dát.

Jednoduchým riešením by bolo potvrdzovanie každého prijatého paketu. Toto riešenie by však bolo veľmi neefektívne, pretože by výrazne znížilo priepustnosť siete. Preto veľa connection-oriented protokolov využíva mechanizmus, ktorý dovoľuje odoslať viacero paketov a až následne očakávať ich prijatie.

Časový interval medzi odoslaním posledného paketu a prijatím potvrdenia z druhej strany sa využije na ďalšie odosielanie dát.

Množstvo dát, ktoré odosielateľ pošle pred prijatím potvrdenia  – veľkosť okna.

Oknovanie predstavuje fakt, že veľkosť okna nie je dopredu pevne stanovená, ale dynamicky sa mení počas spojenia TCP.

Je to istý druh riadenia toku dát, pričom cieľová stanica potvrdí prijatie daného počtu paketov a oznámi odosielateľovi aj aktuálnu veľkosť okna. Táto veľkosť znamená množstvo paketov, ktoré je schopný príjemca dostať od odosielateľa.