Kondenzátor

Kondenzátor je elektronická súčiastka, ktorej prevažujúca vlastnosť je jej elektrická kapacita.

V zásade vždy ide o dve elektródy s vloženým dielektrikom, ale v závislosti od detailov konštrukcie kondenzátora sa za rôznych podmienok prejavujú ich nežiaduce (parazitné) vlastnosti (napr. sériový odpor, zvod, indukčnosť, teplotné závislosti, zmeny vlastností v čase, nelinearita kapacity (závislosť od napätia, …).Kvôli tomuto sa vyrába množstvo rôznych typov kondenzátorov a je potrebné vždy vybrať vhodný typ podľa typu aplikácie.

Kondenzátor sa skladá z dvoch vodivých dosiek oddelených dielektrikom. Na každú z dosiek sa privádzajú elektrické náboje opačnej polarity, ktoré sa vzájomne priťahujú elektrickou silou. Dielektrikum medzi doskami nedovolí, aby sa častice s nábojom dostali do kontaktu, a tým došlo k vybitiu elektrického náboja.

Hodnoty vlastností kondenzátora bývajú vyznačené na tele kondenzátora.

Kapacita býva označená priamo vo Faradoch.

Kondenzátor Súčiastka
Najčastejšia schematická značka

Vlastnosti kondenzátorov, a tým aj ich určenie pre aplikáciu v elektronických zariadeniach, vyplývajú predovšetkým z vlastností použitého materiálu dielektrika. Použitému dielektriku sa prevažne podriaďuje aj konštrukčné prevedenie kondenzátora. Základné triedenie kondenzátorov potom možno urobiť podľa:

 • Zodpovedajúceho konštrukčného usporiadania
 • Použitého materiálu dielektrika 
 • Podľa konštrukcie:
 • pevné; majú konštrukčnú kapacitu 
 • otočné; ich kapacita sa dá meniť v určitom rozsahu
 • Podľa použitia dielektrika:
 • vzduchové; medzi kovovými kockami je vzduch, 
 • papierové; medzi elektródami z kovovej fólie je kondenzátorový papier 8 – 25 µm, využívajú sa v nízkofrekvenčnej (nf) technike,
 • sľudové – dielektrikum je lístková sľuda, používajú  sa vo vf technike, 
 • keramické – dielektrikum je keramické teliesko s vypálenou kovovou vrstvou, využívajú sa vo vf  technike,
 • sklené – dielektrikum je kalibrovaná sklená rúrka 
 • plastové 
 • polystyrénové
 • polyesterové 
 • polyetylénové 
 • elektrolytické – dielektrikum je vrstva oxidu, vznikne na Al doske pôsobením elektrolytu, ktorý tvorí druhú elektródu. Pri zapájaní kondenzátora treba dodržať polaritu

Vzorové Príklady:

1/

2/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *