Kirchhoffove zákony

Prvý Kirchhoffov zákon je zovšeobecnením zákona zachovania náboja a týka sa prúdov v uzle elektrického obvodu.

Súčet prúdov vstupujúcich do uzla sa rovná súčtu prúdov z uzla vystupujúcich.

Druhý Kirchhoffov zákon je zovšeobecnením zákona zachovania energie a týka sa napätí v slučke elektrického obvodu.

Súčet výberov napätia na spotrebičoch sa v uzavretej časti obvodu (slučke) rovná súčtu elektromotorických napätí zdrojov v tejto časti obvodu.

https://www.youtube.com/watch?v=_9-YnhHQDnI&t=73s&ab_channel=N%C3%A1zorn%C3%A1elektrotechnika
Detailné vysvetlenie Kirchhoffových zákonov

Prvý Kirchhoffov zákon

Druhý Kirchhoffov zákon

Príklad 1:

Prúd 1,5A sa rozvetvuje do dvoch paralelne zapojených rezistorov R1 = 4Ώ a R2 = 6Ώ. Aký veľký prúd je v každom rezistore?

Riešenie:

I = 1,5A,  R1 = 4Ώ ,  R2 = 6Ώ,  I1 = ?,  I2 = ?

Rezistormi prechádzajú prúdy I1 = 0,9A, I2 = 0,6A.

Príklad 2:Dva spotrebiče s odpormi R1 = 400Ώ a R2 = 600Ώ sú paralelne zapojené a pripojené na napätie na napätie 300V. Určite elektrické prúdy prechádzajúce spotrebičmi.

Riešenie:

R1 = 400Ώ,   R2 = 600Ώ,  U = 300V,  R = ?,  I = ?,  I1 = ?,  I2 = ?

Spotrebičmi prechádzajú prúdy I1 = 075A a I2 = 0,5A.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *