6.1 Základy elektrochémie

Vodivosť látok a kvapalín závisí od toho, či obsahujú voľné pohyblivé nosiče náboja.

Rozdelenie vodičov:

Vodiče 1. triedy – elektrónové, klasické drôty.

Prenos náboja sprostredkovávajú pohybujúce sa elektróny, prechodom elektrického prúdu sa chemicky nemenia, napr. kovy a uhlík.

Vodiče 2. triedy – iónové, elektrolyty.

Prenos náboja sprostredkovávajú pohybujúce sa voľné elektricky nabité ióny, prechodom elektrického prúdu sa chemicky menia, napr. elektrolyty, roztoky ktoré majú voľné ióny. Elektrolyt je látka, ktorá sa v roztoku rozkladá.

Elektróda je elektrický vodič v kontaktu s nekovovou častou elektrického obvodu (napr. vákuom alebo priestorom naplneným plynom, elektrolytom a pod.). Delí s na katódu a anódu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *