2.5 Elektrický náboj, elektrické množstvo, vlastnosti elektrických nábojov

Elektrický náboj

Častice môžu mať kladný, záporný ale nulový náboj. Elektrický náboj sa nedá vytvoriť ani zničiť, platí zákon o zachovaní elektrického náboja.

Elektrický náboj v atóme

Nosičmi elektrického náboja v atóme sú protóny (+) a elektróny (-). Pokiaľ je v atóme rovnaký počet záporných a kladných nábojov, atómov je navonok elektricky neutrálny.

Jednotkou elektrického náboja je jeden Coulomb C, rozmer As. Coulomb je elektrický náboj, ktorý prejde prierezom vodiča pri stálom prúde jedného ampéra za sekundu. Elektrický náboj označujeme e a jeho hodnota je 1.602*10-19C.

Vlastnosti elektrických nábojov

Dve telesá súhlasne nabité sa navzájom odpudzujú, dve telesá s nesúhlasným elektrickým nábojom sa priťahujú. Rovnaké množstvá kladného a záporného náboja sa neutralizujú.

Elektrický náboj možno preniesť z povrchu jedného telesa na povrch iného dotykom, tiež sa môže premiestňovať aj v jednom telese, t.j. prenášanie náboja vedením.

str. 26 cv.1
Q = I*T
Q = (±n)*(±e)
e = 1,602*10-19 C
t = 1 s
n = ?
I = 1 A
Q = 1 As = 1 C
1 = n * 1,602*10^(-19) C
1/(1,602*10^(-19)) = n
n = 6,242*10^18

str. 26 cv.3
Q = I*T
Q = (±n)*(±e)
Q = ? C
t = 3600 s
Q = (±1,602*10^(-19)) * 3600
Q = 0,28836 C

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *