2.2 Fyzikálne veličiny, jednotky a ich rozmery

Sústava SI obsahuje: a) základné jednotky

                                  b) doplnkové jednotky

                                  c) odvodené jednotky

                                  d) násobky a diely jednotiek

Základné jednotky

Definovaných je sedem základných veličín:

VeličinaZnačkaNázov
Dĺžka1 mMeter
Hmotnosť1 kgKilogram
Čas1 sSekunda
Elektrický prúd1 AAmpér
Termodynamická teplota1 KKelvin
Svietivosť1 cdKandela
Látkové množstvo1 molMol

Doplnkové jednotky

Doplnkové základné jednotky sústavy SI:

VeličinaZnačkaNázov
Rovinný uhol1 radRadián
Priestorový uhol1 srSteradián

Odvodené jednotky

Tieto jednotky sú odvodené od základných jednotiek pomocou fyzikálnych vzťahov. Napr. vo vzťahu I=Q/t môžeme elektrický náboj vyjadriť Q=I*t a jednotku môžeme vyjadriť nasledovne: Q=It Q=As

Súčin 1As je jednotkou elektrického náboja, ktorá dostala názov 1 coulomb a značku C   

1 coulomb = 1 ampér sekunda               1C = 1As

Násobky a diely jednotiek

Tvoria sa prednostne podľa tvrdej mocniny čísla 10, pre názvy násobkov a dielov používame dohodnuté predpony a ich značky.

Násobky jednotiek

NásobokPredponaZnačka
103kilo-k
106mega-M
109giga-G
1012tera-T
1015peta-P
1018exa-E

Diely jednotiek

DielPreponaZnačka
10-3mili –m
10-6mikro –µ
10-9nano –n
10-12piko –p
10-15femto –f
10-18atto –a

Popri uzákonenej jednotkovej sústave SI možno z praktických dôvodov trvalo používať niektoré vedľajšie jednotky, ktoré však do sústavy SI nepatria

VeličinaNázovZnačka
ČasHodinah
ČasMinútamin
ČasDeňd
HmotnosťTonat
ObjemLiterl
TeplotaCelziovi stupeň°C
EnergiaElektrónvolteV
Rovinný uholUhlový stupeň°
Rovinný uholUhlová minúta
Rovinný uholUhlová sekunda

0,6 MW = 600 000 W

12 kΩ = 12 000  Ω

60 pF = 0,00000000006 p

1,9 μC = 0,0000019 C

300 mA = 0,3 A

75 kHz = 75000 Hz

17ms = 0,017 s

250 kS = 250 000 S

540 μm =0,540*10-6 m = 0,00054 m

2 MΩ = 2 000 000 Ω

20 kΩ = 20 000 Ω

250 mA = 0,25 A

5,2 kV = 5200 V

972 kJ = 972 000 J

18 kWh = 18 000 Wh

0,42 mm = 0,00042 m

10 mA = 0,01 A

2178 kT = 2 178 000 T

8kΩ = 8000 Ω

28 ml = 0,028 l

250 MS = 250 000 000 S

60 μF = 60*10-6

240 mm = 0,24 m

2 GΩ = 2 000 000 000 Ω

8000 Ω = 8 kΩ

0,1 A = 10 mA

0,00042 m =420 mm

2178000 J = 2,178 MJ = 2780 kJ

0,3 A = 300 mA

0,017 s = 17 ms

250000 s = 250 kS 

5200 W = 5,2 kW

0,0000019 = 1900 nC

1,5 mW = 1500 kW = 1 500 000 W

75 nV = 0,075 V

350 kΩ = 350 000 Ω

71pF  = 0,000 000 000 071 F

80μC = 0,000080 C

R=l/(μS)

R=μS=l
S=l/(μR)

f=v/(2πr)

r=v/(2πf)

R=l/μS

l=RμS
w=1/2NI

I=2W/(∅N)
Uv-Up=IR

Uv=(IR)+Up
η=P_2/P_1*100

ηP_1=P_2100

P_1)/100=P_2

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *