Coulombov zákon

Veľkosť elektrickej sily, ktorou pôsobia na seba dva bodové náboja, prvýkrát zmeral na torzných váhach v roku 1785 francúzsky fyzik Ch. A. Coulomb. Na základe svojich meraní sformuloval zákon popisujúci vzájomné silové pôsobenie medzi nábojmi, ktorý sa podľa neho nazýva Coulombov zákon

Znenie Coulombovho zákona je nasledovné:Veľkosť sily medzi dvoma bodovými nábojmi je priamo úmerná veľkostiam súčinu nábojov a nepriamo úmerná druhej mocnine vzdialenosti medzi nimi.

Je to analógia Newtonovho tretieho zákona v mechanike a jeho zápis je jeho ekvivalentom. Elektrická sila, ktorou pôsobí jeden náboj na druhý je rovnaká ako sila, ktorou pôsobí druhý náboj na prvý.

Príklad:

Máme dva elektrické náboje, jeden + 3c a druhý -2c, ktoré sú od seba vzdialené 3 m. Na výpočet sily, ktorá existuje medzi oboma nábojmi, je potrebné vynásobiť konštantu Ksúčinom oboch nábojov. Ako je vidieť na obrázku, bola získaná negatívna sila.Ilustrovaný príklad použitia Coulombovho zákona:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *