Úvod

Doteraz ste sa učili obvody, ktoré boli charakterizované spojitými časovými priebehmi. Boli to väčšinou lineárne, konštantné, prípadne nelineárne priebehy a pod. (napr. sínusové priebehy s prípadnými fázovými posuvmi, ktoré boli závislé od druhu obvodu).

Tieto priebehy nazývame aj analógové signály. Analógové signály sa menia priebežne alebo mierne.

Vývojom elektroniky sa ľudstvo dopracovalo k zdokonaleniu elektronických zariadení, v ktorých sa čoraz viac a v dnešnej dobe väčšinou používajú súčiastky pracujúce na princípe číslicových metód.

Číslicové obvody sú obvody, v ktorých sa signál v čase mení nespojito (skokom). Využívajú sa napríklad v počítačoch, digitálnych meracích prístrojoch, televízií, hodinkách, telefónnych ústredniach a v mnohých ďalších zariadeniach.

Dôvody pre používanie číslicovej techniky:

  • použitím číslicových integrovaných obvodov sa zmenšila váha, veľkosť a cena obvodov
  • IO (integrované obvody) nahradili zložité obvody (v niektorých prípadoch aj celé prístroje)
  • zväčšila sa presnosť a výkonnosť v prezentácií výsledkov aj pri samotnom vykonávaní merania  –   zväčšil sa dynamický rozsah 
  • zväčšila sa stabilita 
  • pohodlnosť (priame desiatkové odčítanie dát vylučuje nesprávne odčítanie meraných hodnôt)
  • automatizácia (pomocou IO alebo PC – programovanie operácií)
  • jednoduchá konštrukcia 
  • nové prístupy pri riešení konštrukčných problémov elektronických zariadení

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *