Účinnosť elektrického zariadenia

Pri elektrickom zariadení nás zaujíma nielen jeho úžitok, ale aj spotreba.

Pomer medzi výstupným (užitočným) výkonom a vstupným príkonom sa obecne nazýva účinnosť a označuje sa  η (grécke písmeno eta). Je to bezrozmerná veličina a môže sa vyjadrovať v percentách (%) . Keďže výstupný výkon je menší ako príkon, η < 1 alebo tiež η < 100% . Účinnosť niektorých el. spotrebičov  (meničov elektrickej energie na inú elektrickú energiu, mechanickú energiu, svetelnú energiu a pod.)

Účinnosť sa mení so zaťažením u väčšiny spotrebičov okrem spotrebičov tepelných.

Nie všetka práca elektrického prúdu je pre nás užitočná.  Napríklad v žiarovke na obrázku je celkový výkon elektrického prúdu 40 W. Z toho sa ale len asi 1 W využije užitočne – na výrobu svetla. Zostatok je neužitočné teplo. Povieme teda, že žiarovka má príkon 40 W, nie výkon 40 W. Jej skutočný svetelný výkon, približne 1 W, je oveľa menší.

Účinník

Je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje podiel činného a zdanlivého výkonu elektrického výkonu v elektrickom obvode striedavého prúdu. Vyjadruje, akú veľkú časť zdanlivého výkonu možno premeniť na užitočnú energiu.

Účinník závisí na vzájomnom fázovom posune prúdu a napätia, vypočíta sa ako kosínus tohto posunu a priamo tak sa tiež značí (cos Φ). Účinník je bezrozmerný a jeho hodnota sa pohybuje od nuly do jednej, pričom jednotkový účinník znamená, že celý výkon je činný (fázový posun je nulový), nulový účinník znamená, že celý výkon je jalový, záťaž je čisto kapacitná alebo čisto indukčná a fázový posun je teda ± 90 °. Nízke hodnoty účinníku znamenajú v obvode vysoké straty energie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *