Terminológia, všeobecné zásady ochrany pred zásahom elektrickým prúdom

Nebezpečné živé časti nesmú byť prístupné a prístupné vodivé časti nesmú byť nebezpečnými živými časťami ani v normálnych podmienkach, ani v podmienkach jedinej poruchy.

živá časť elektrického zariadenia- je časť, ktorá je obyčajne pod napätím

neživá časť elektrického zariadenia- je časť, ktorá obyčajne nie je pod napätím

ochranné opatrenia na všeobecné použitie: 

  • samočinné odpojenie napájania                                                                                               
  • dvojitá alebo zosilnená izolácia                                                                                             
  • elektrické oddelenie pri napájaní jedného spotrebiča                                                                
  • malé napätie (SELV a PELV)                                                                                                                                                                       

ochranné opatrenie musí pozostávať z:

  • vhodnej kombinácie opatrenia na základnú ochranu a nezávislého opatrenia na ochranu pri poruche                                                                                                                
  • zvýšenej ochrany, ktorá zaisťuje základnú ochranu aj ochranu pri poruche

základná ochrana- je zabezpečená základnou izoláciou živých častí,  zábranami, alebo krytmi

ochrana pri poruche- je zabezpečená ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche

požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)- ochranné uzemnenie, ochranné pospájanie, samočinné odpojenie napájania                                                                                                                  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *