Spoje hriadeľa s nábojom

Tieto spoje slúžia:  

 • na prenášanie krútiaceho momentu
 • na prenášanie obvodovej sily
 •  na prenášanie osovej sily
 • na zachytávanie radiálnych síl
 • na zachytávanie ohybových momentov

Rozdeľujú sa na  

Rozoberateľné:

 •  s kolíkom
 •  s tesným perom
 •  drážkovým hriadeľom

 Nerozoberateľné:

 • zváraním
 • tlakové (lisované)

Podľa prenášania síl: 

 • s tvarovým stykom 
 • so silovým stykom 
 • s materiálovým stykom

Spoje hriadeľa s nábojom s tvarovým stykom

KOLÍKOVÉ SPOJE:

Ide o tvarový spôsob spájania súčiastok. Kolíky patrí medzi najjednoduchšie strojné súčiastky, môžu mať rôzny tvar a sú normalizované. Najčastejšie slúžia:

1. ako spojovacie kolíky na spájanie hriadeľa s nábojom – rozoberateľné spoje

2. ako lícované kolíky na zabezpečenie vzájomnej polohy súčiastok 3. ako bezpečnostné strižné kolíky, brániace poškodeniu konštrukčných dielov pri preťažení

a) spojenie priečnym kolíkom
b) spojenie pozdĺžnym kolíkom

Kolíky delíme na:

 • valcové
 • kužeľové
 • duté (pružné)
 • ryhované
 • klince.
a) valcový b) kužeľový c) ryhovaný d) dutý (pružný)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *